KUNDCASE

kaafi jobbförmedling

Uppdraget

Kaafi jobbformedling AB gjorde en upphandling av ny webbplats och valde slutligen oss på Onic webbyrå som leverantör. De ville använda den nya webbplatsen för att positionera och profilera sig som en leveranssäker part att sköta den jobbförmedling och Stöd och Matchning inom sitt kompetensområde, så att ansvariga myndigheter känner sig trygga i att förskriva uppdrag till dem. De ville även beskriva och bygga förståelse för nyttan med deras tjänster till ägare och partners, andra aktörer inom kjobbförmedling samt relevanta myndigheter.

Resultat

En strategiskt genomtänkt webbplats med stort fokus på innehåll, användarvänlighet och en design som förmedlar att jobbsökande är på goda händer.
Beställare
Kaafi jobbformedling AB
Lanserad
2021-10-01
Plattform
Wordpress
Copyright © Onic webbyrå 2021